Triết Học Hiện Sinh

  • Main
  • Triết Học Hiện Sinh

Triết Học Hiện Sinh

Trần Thái Đỉnh [Đỉnh, Trần Thái]
0 / 4.0
0 comments
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?

Cuốn sách lần lượt bàn về các nội dung:

“I. Lập trường của triết hiện sinh

II. Những đề tài chính của triết hiện sinh

III. Hai ngành chính của phong rào triết hiện sinh

IV. Kierkegaard, ông tổ hiện sinh chính thực

V. Nietzsche, ông tổ hiện sinh vô thần.

VI. Husserl, ông tổ văn chương triết lý hiện tượng học

VII. Jaspers, hiện sinh hướng về siêu việt

VIII. Marcel, hiện sinh và huyền nhiệm

IX. Sartre, hiện sinh hư vô.

X. Heidegger, hiện sinh và hiện hữu.”

 

Tahun:
2015
Edisi:
3
Penerbit:
Nhà Xuất bản Văn Học
Bahasa:
vietnamese
Halaman:
406
Nama seri:
Triết học hiện sinh
File:
EPUB, 268 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
vietnamese, 2015
Membaca daring
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Istilah kunci